קרן נאמנות פטורה או חייבת

בין קרן נאמנות פטורה לחייבת: איך מחושב המס בקרנות הנאמנות שלכם?

בישראל נסחרות למעלה מ-2000 קרנות נאמנות שרובן ככולן מוגדרות "פטורות" לצורך חישוב המס ואילו חלק קטן מהן נקראות "קרנות חייבות", המשלמות מס רווחי הון בעצמן. כיצד ההבדל בניהן מסייע להבין את חישוב המס בקרן הנאמנות שלכם? בכתבה שלפניכם

דניס לר

קרנות נאמנות הן אחד מעמודי התווך של מסחר בשוק ההון בכלל, ובבורסה הישראלית בפרט. משקיעים רבים מחזיקים במניות, איגרות חוב וניירות בלתי סחירים דרך רכישה של יחידות בעלות בקרנות נאמנות. למעשה, הרבה מאוד מהכסף שמושקע דרך תיקי השקעות מנוהלים ודרך חסכונות ארוכי טווח, כמו קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, מושקע דרך קרנות נאמנות. בבורסה הישראלית נסחרות כ-2200 קרנות נאמנות שונות נכון ל-2023.

בכתבה זו נסקור בקצרה כיצד פועל המיסוי על הרווחים שנוצרים בקרן הנאמנות שלכם, דרך הבנת ההבדלים בין שני מסלולי המס העיקריים הקיימים בעולם הקרנות – קרן פטורה לעומת קרן חייבת.

ראשית, מהי קרן נאמנות וכיצד משקיעים בה?

קרן נאמנות היא התאגדות של מספר גדול של משקיעים. כל משקיע על פי חלקו ביחידות הקרן. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן, ובראש כל קרן עומד מנהל השקעות, אשר תפקידו לנהל את נכסי קרן הנאמנות בהתאם להוראות הדין ומדיניות ההשקעות של הקרן.

אחד היתרונות המרכזיים שמיוחסים לקרנות נאמנות הוא הגיוון בתיק ההשקעות. הסיבה לכך היא שקרן נאמנות משקיעה בין היתר, בניירות ערך ונכסים מסוגים רבים, כמו מניות ואג"ח כמובן, אבל גם בנכסים בלתי סחירים, כמו קרנות סל, אופציות וחוזים עתידיים ובכך מאפשרת פיזור סיכונים.

המסחר בקרנות נאמנות מתבסס על יחידות בעלות. כל קרן "מחולקת" למספר גדול של יחידות בעלות, וכל משקיע יכול לרכוש יחידות. שלא כמו מניות, ערך יחידות הבעלות נקבע פעם ביום, עם סגירת המסחר, וזהו גם הרגע שבו נקבע מחיר הרכישה, וניתן לקנות ולמכור את יחידות הבעלות דרך מפיץ (חבר בורסה). לאחר הרכישה, היחידות עוברות לחשבון המסחר של המשקיע.

כל יחידת בעלות מעניקה זכויות שוות למחזיק בהן לגבי נכסי הקרן והרווחים (או ההפסדים) שנוצרים בה. כך, מי שמחזיק ב-10% מהסך הכולל של יחידות הבעלות בקרן הזמינות בשוק, יהיה בעלים של 10% מנכסי הקרן (בניכוי הוצאות מימוש, עמלות ודמי ניהול) וזכאי ל-10% מהתשואה. מספר יחידות הבעלות אינו קבוע ויכול להשתנות בהתאם לפעולות הנפקת יחידות בעלות חדשות, כשרוכש חדש מצטרף לקרן או כשהיחידות נפדות.

קרן נאמנות פטורה או חייבת: מה זה אומר?

חישוב מס בקרן הפטורה מול חייבתקרנות הנאמנות נחלקות לשני מסלולי מס עיקריים – פטורה או חייבת במס. בהגדרת מסלול המס של הקרן, ככל הנראה, ניתקל בעת ההתעניינות ברכישת יחידות בעלות בקרן הנאמנות, תוך עיון במידע המפורסם אודותיה באתר הבורסה. במרבית המקרים תהא זו "קרן פטורה". אך מה זה בעצם אומר?

ובכן, קרן חייבת היא קרן נאמנות שבה המס מנוכה באופן שוטף מהרווחים הנוצרים בה, בהתאם לסוג הנכסים שבהם היא משקיעה. זה אומר שהמשקיע הבודד לא משלם מס בעת מכירה או מימוש של היחידות שבבעלותו.

לעומתה, קרן נאמנות פטורה היא קרן שבה המס על הרווח נגבה ישירות מהמשקיע בעת המכירה או המימוש של היחידות שבבעלותו (25% על הרווח הריאלי) ולא מנוכה מנכסי הקרן. כלומר חבות המס חלה על המשקיע הבודד במועד פדיון יחידות הבעלות.

לכאורה החסכון שמציעה קרן חייבת בהתעסקות מול רשויות המס, אמור היה להפוך אותה לפופולרית בקרב משקיעים או לפחות להציב אותה באותה רמה כמו זו של הפטורה, אך כפי שצוין לעיל, כמעט כל קרנות הנאמנות הנסחרות בבורסה הישראלית הן פטורות, לעומת מיעוט, שרק הולך וקטן, של קרנות המוגדרות חייבות (כאחוז מכלל הקרנות נכון ל-2023). מדוע זה המצב? ייתכן שהסיבה לכך נעוצה ביתרונות היחסיים שמציעה הקרן הפטורה על פני החייבת.

אופן חישוב המס בקרן הפטורה מול החייבת

קרן נאמנות חישוב מס

בניגוד לקרן חייבת, בקרן פטורה יש אפשרות לקזז הפסדי הון מול רווחי ההון לרבות כאלו המתקבלים מהשקעה בקרנות נאמנות פטורות אחרות. כלומר המס בשיעור של 25%, נגבה על הרווח הריאלי, לרבות על רווחים המתקבלים מדיבידנדים וריבית, וזה רלוונטי בעיקר כשקיימת השקעה בניירות ערך בעלי סיכון. בקרן חייבת לא ניתן לקזז הפסדי הון על ניירות הערך וגם חבות המס על תשלומי ריבית ודיבידנדים משולמת בנפרד ולכן לעיתים אפקטיבית גבוהה יותר.

בנוסף, אוכלוסיות מסוימות הזכאיות לפטור מיוחד ממס, כגון גמלאים הזכאים לניכוי מס, אינם יכולים לקבל אותו במסגרת קרן חייבת, רק פטורה.

בקרן פטורה המשקיעה בנכסי חוץ, ניתן גם להצמיד את נכסי הקרן לשער מט"ח במקום למדד המחירים לצרכן, לצורך חישוב המס, ובכך לנצל את היתרון היחסי בתקופות בהן מדד המחירים לצרכן נמוך או יש פיחות בשקל לעומת מטבע זר.

אם כן, הערך המוסף בקרנות פטורות מגיע מאפשרויות קיזוז הפסדי או רווחי הון, הפטור, וכן מהאפשרות לדחיית מס, מכיוון שהוא משולם רק בעת מימוש היחידות בקרן.

תיקון לפקודת מס ההכנסה שנכנס לתוקף לפני כעשור, אפשר למנהלי קרנות להסב אותן מחייבות לפטורות, מהלך שתרם מאד לצמצומן בשוק הקרנות הישראלי וזאת מתוך שיקולים של נוחות הניהול (בשל מורכבות חישובי המס בקרן חייבת) וגם בשל היתרונות למשקיעים מקרן פטורה.

לסיכום

השקעה בקרנות נאמנות היא פרקטיקה נפוצה, הן בקרב משקיעים פרטיים והן בקרב גופים מוסדיים גדולים, המאפשרת פיזור רחב של נכסים, גמישות בשיקול הדעת של מנהל הקרן בהתאם למצב השוק והימנעות מאירועי מס תכופים בגין מסחר בני"ע. ברוב מוחלט של המקרים הקרנות תהיינה פטורות מתשלום מס, באפן שיעביר את האחריות לתשלום המס על המשקיע היחיד, אך גם יאפשר לו לנצל הטבות מס שעשויות להגיע לו ולקזז את הפסדי ההון מול הרווחים לצורך חבות המס.

* אין באמור כדי להוות התחייבות להשאת תשואה ואין באמור משום תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הצטרפו לניוזלטר הסודי שלנו

אנחנו גם שונאים ספאם אז מבטיחים לא לבלבל לכם את השכל, רק דברים שווים

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו

לגולשי פיננקה מגיע יותר!
חדש! עכשיו בגרסה 2.0: קובץ אקסל פשוט ונוח להורדה על מנת שתוכלו בעזרתו לנהל את כלכלת המשפחה שלכם באמצעות מעקב הוצאות והכנסות חודשי ושנתי. שיהיה בהצלחה.

מידע מקצועי נוסף עבורכם

רוצה לדבר עם מומחה?

השאירו פרטים ונציג הבינלאומי יחזור אליכם עם הצעה ייחודית